1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-09-03] Östersjöns miljö i fokus på forskarseminarium
Nyhet | 2010-09-03

Östersjöns miljö i fokus på forskarseminarium

Det finns idag flera forskningsprojekt som syftar till att dels minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön, dels till att pumpa ner syre för att minska problemen med de syrefria bottnarna. Fem av projekten presenterades och diskuterades den 2 september vid ett välbesökt seminarium på KTH, arrangerat av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det var framför allt de projekt som går ut på att mekaniskt tillföra syre till bottnarna som stod i fokus för diskussionerna. I Webap-projektet, lett av IVL-forskaren Christian Baresel, testas om det med hjälp av vågkraft går att pumpa ner syre; i BOX-projektet vill professor Anders Stigebrandt från Göteborgs universitet använda vindkraft för att driva syrepumparna. Även Proppen – ett svenskfinansierat projekt som leds av finländska miljöinstitutet Syke – går ut på att mekaniskt tillföra syre till bottnarna.

Professorerna Daniel Conley, Lunds universitet och Fredrik Wulff, Stockholm Resilience Center, var båda skeptiska till de presenterade försöken och varnade för att man vet för lite om de långsiktiga effekterna på Östersjöns ekosystem. Conley ororade sig bland annat för att torskens reproduktion skulle ta skada av den omblandning av vattenlager som uppstår och pekade på stora risker som uppstår om man placerar ut stora fasta anläggningar i den hårt trafikerade Östersjön.

I den avslutande diskussionen var dock de flesta deltagare överens om att det var viktigt att börja undersöka vad som verkligen händer i stället för att bara sitta stilla och undra.

– Vi har använt så många olika metoder att förorena Östersjön, varför inte testa några olika sätt att rädda den. Det värsta som kan hända är väl att det visar sig att det inte fungerar som vi hoppats, och då vet vi ju i alla fall det, sa Christian Baresel, som även underströk att han var tacksam för den kritik som framförts. Kritiken kommer att bidra till bättre forskning, sa han.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev