1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-09-09] IVL partner vid planering av innovationscentrum i Moskva
Nyhet | 2010-09-09

IVL partner vid planering av innovationscentrum i Moskva

IVL, ÅF, Hifab och Stiftelsen Skolkovohar undertecknat en avsiktsförklaring om byggandet av en stadsdel med hög innovations- och teknikprofil i utkanten av Moskva.

Projektet är ett initiativ från president Dmitrij Medvedev som även är styrelseordförande i den stiftelse som bildats för att genomföra projektet. Det handlar om byggandet av en stadsdel som planeras att bli tre gånger större än Hammarby Sjöstad. Stadsdelen som kallas Skolkovo ska ha hög miljö- och hållbarhetsprofil och utgöra förebild för hållbar stadsutveckling i övriga Ryssland. Skolkovo är tänkt att innehålla cirka 40 procent bostäder och 60 procent lokaler för företag och forskningsinstitut som bedriver forskning och kommersialisering inom framför allt medicinteknik, IT, energieffektivisering, rymd- och kärnteknik. Området planeras att få särskilda skattelagar samt viserings- och tullregler för att underlätta etablering av utländska företag med spjutspetsteknik. Stiftelsen har redan tecknat avtal med Cisco Systems, MIT och Siemens. Fullt utbyggt beräknas att cirka 19000 personer kommer att arbeta där. Enligt avsiktsförklaringen ska IVL vara vetenskaplig partner, särskilt i frågor som rör miljöteknik och hållbart byggande. Hifab ansvarar för projekt- och byggledningsstöd och ÅF ansvarar för utformning av tekniska installationer och system. Parterna kom också överens om att inleda samarbetet med att bygga och etablera ett innovationscentrum; att arrangera ett antal workshops med syfte att etablera ett institut för urban utveckling; stötta konceptutvecklingen; bidra till att hitta finanseringsformer samt lyfta upp svensk miljöteknik som kan komma till användning i området. — Projektet är mycket intressant och går allt enligt planerna finns det en stor utvecklingspotential för alla parter. Jag fick uppfattningen att vår ryska partner har inspirerats av vad vi åstadkommit i Sverige vad gäller miljöteknik och hållbart byggande, säger IVL:s vd Tord Svedberg som skrev under avsiktsförklaringen tillsammans med ÅF:s Rysslandchef Heikki Melamies, Kristina Englund, Managing Director för Hifab International och Viktor Maslakov som är CEO för den stiftelse som bildats för att genomföra projektet. Avtalet har tillkomit som ett resultat av IVL:s, ÅF:s och Hifabs deltagande i projektet Miljöteknik för tillväxt som finansieras av bland andra EU:s strukturfonder. Läs mer om projektet på www.i-gorod.com För ytterligare information kontakta Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev