1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-09-15] Nytt EU-projekt om hållbar användning av byggprodukter
Nyhet | 2010-09-15

Nytt EU-projekt om hållbar användning av byggprodukter

IVL ska tillsammans med Statens Geotekniska Institut, SGI, ta fram ett bedömningssystem som stödjer en hållbar användning av byggprodukter och material vid renovering. Det är ett nordiskt samarbetsprojekt inom forsknings-programmet ERA-Net Eracobuild som delfinansieras av Formas. Nu söker IVL och SGI partner inom bygg- och anläggningssektorn som är intresserade av att delta i projektet.

Syftet med projektet är att föreslå en användbar metodik för miljöbedömningar med fokus på ombyggnad. En sådan bedömning måste bygga på redan etablerade europeiska metoder som dessutom är tillämpbara i förhållande till nya byggproduktförordningen. En sådan miljöbedömning omfattar metoder för analys av utsläpp av farliga ämnen till innemiljön, utomhusmiljön samt ett hållbart användande av naturresurser i ett livscykelperspektiv, liksom en bedömning av dessa kopplat till byggnadsfunktionen. Projektet tar sin utgångspunkt i de miljökrav som ställs i det nya europeiska regelverket för byggprodukter, Byggproduktförordningen, till vilken det kommer att krävas nationell anpassning. Projektet genomförs med deltagare från de nordiska grannländerna vilket kommer att underlätta en nordisk samsyn. IVL och SGI kommer att analysera hur resultat från standardiserade tester och bedömningsmetoder kan användas för att uppfylla de krav som ställs på hållbart byggande. — Det nya regelverket är framför allt inriktat på nya byggprodukter, men eftersom det även finns krav på ett hållbart resursutnyttjande kommer man att ha en ambition att återvinna så mycket som möjligt. Och då gäller det att se till att byggprodukternas hela livscykel kommer med och att materialen bedöms på ett relevant sätt. Här kommer IVL att lägga stor tyngd och utveckla verktyg för miljöbedömningar, säger Martin Erlandsson, forskare och gruppchef vid IVL:s enhet för Klimat & hållbara samhällssystem. ERA-Net Eracobuild är ett nätverk av FoU-program från 11 olika europeiska länder med inriktning på byggande och hållbara bebyggda miljöer. För mer information kontakta Martin Erlandsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev