1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-09-23] Licensierad "Breeam International-assessor" på IVL
Nyhet | 2010-09-23

Licensierad "Breeam International-assessor" på IVL

IVL kan numera bistå fastighetsägare eller andra som vill få sina byggnader värderade enligt det brittiska systemet för miljöklassning av fastigheter, Breeam (BRE Environmental Assessment Method). Detta sedan IVL:s Anna Widheden nyligen blivit certifierad så kallad Breeam-assessor.

Förutom Breeam finns idag två andra system för miljöklassning av byggnader. Det är dels Leed som är ett system med ursprung i USA, dels systemet "Miljöklassad byggnad" som har utvecklats för svenska förhållanden inom ramen för Bygga-Bo-dialogen. Syftet med samtliga system är att de ska bidra till en ökad efterfrågan på byggnader med en låg miljöpåverkan och som har en sund innemiljö. För den som ska investera i en fastighet utgör en klassning enligt något av systemen värdefull information om byggnadens prestanda när det gäller exempelvis energianvändning eller innemiljö. För fastighetsägaren är fördelarna med klassningen bland annat att den fungerar som ett verktyg för att spara energi och förbättra innemiljön samtidigt som den är bra för varumärket. IVL är medlem i Sweden Green Building Council där samordning av de olika systemen kommer att ske. För mer information: Anna Widheden

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev