1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-19] IVL med och tar fram klimatkvitto för villor
Nyhet | 2011-04-19

IVL med och tar fram klimatkvitto för villor

Som ett led i satsningen på mer energieffektiva och miljövänliga hus har småhustillverkaren A-hus, med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet, låtit beräkna koldioxidavtrycket för en normalstor villa på 150 m2 som ingår i det uppmärksammade projektet One Tonne Life . Detta är ett steg mot att ge konsumenter möjligheten att i framtiden få ett tydligt kvitto på vilken klimatpåverkan deras villor har. Konsumenten kan därmed göra aktiva, klimatsmarta val - också i sina husaffärer.

IVL Svenska Miljöinstitutet har hjälpt flera företag att räkna fram klimatpåverkan på de byggnader man producerar. Anna Widheden, IVL, har räknat fram klimatavtrycket för A-hus. - Det intressanta med A-hus är att man tar ett steg längre och ser byggnaden som en del av boendet och ställer denna miljöpåverkan i relation till vad en normal familj konsumerar. Vi kommer nu att tillsammans med A-hus gå vidare och se på möjligheten att integrera denna typ av beräkningar direkt från det CAD-verktyg de använder. En sådan utveckling skulle innebära att man i framtiden, redan på ritningsstadiet, kan utnyttja detta underlag för miljöanpassning av de produkter som tas fram. Hustillverkaren A-hus har inom ramen för utvecklingen av en ny serie klimatsmarta hus lagt kraft på att utveckla klimatskalet från grund till tak för att få ett energieffektivt hus, men också för att titta på hur huset påverkar klimatet i produktions- och användningsfasen. Läs mer om A-hus arbete i One Tonne Life-projektet här.  För ytterligare information kontakta Anna Widheden

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev