1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-07-11] Kanholmsfjärden nu fullt syresatt och torsk påträffad
Nyhet | 2012-07-11

Kanholmsfjärden nu fullt syresatt och torsk påträffad

Vid undersökningar i samband med pågående syresättningsförsök i Kanholmsfjärden har som tidigare rapporterats en syresättning av fjärdens vattenmassa ned till 90 meters djup uppmätts. Vid en ny provtagning i början av juli konstaterade forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet att de goda syreförhållandena håller i sig och att nu hela fjärdens vattenvolym ned till drygt 100 meters djup är syresatt.

— Vattnet är nu syresatt ända till botten så det kunde inte vara bättre, men för att också bottnarna ska bli syresatta måste det här nu hålla i sig under en längre tid. Då skulle även bottenlevande djur kunna kolonisera de djupaste bottnarna, säger Magnus Karlsson, akvatisk miljöforskare. I samband med provtagningen genomfördes även ett enklare provfiske där man fick en torsk i fångsten. För några decennier sedan förekom torsk rikligt i Kanholmsfjärden, men under senare år har mängden torsk minskat dramatiskt till följd av överfiske och syrgasbrist i lekområdena i södra Östersjön. — Att vi återigen ser torsk i Stockholms skärgård, om än i begränsad omfattning, är en sporre för projektet. Med rätt genomförda åtgärder ser vi att det går att vända en negativ utveckling, säger Christian Baresel, projektledare för syresättningsförsöket. När IVL-forskarna fortsatte ut i öppna egentliga Östersjön i syfte att finna bottnar med syresatta sediment möttes man dock av en deprimerande syn med reducerade sediment på alla undersökta bottnar djupare än 75 meter. — Vi var tvungna att bege oss långt upp i Bottenhavet för att hitta oxiderade mjukbottnar, berättar expeditionsledaren Magnus Karlsson. För mer information kontakta: Christian Baresel, tel. 010-788 66 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev