1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-02-27] Innovationsklimat i spåren av Kinas dåliga luft
Nyhet | 2014-02-27

Innovationsklimat i spåren av Kinas dåliga luft

Över hundra stora och medelstora städer över hela Kina rankades som svårt drabbade av luftföreningar i fjol. Nu ökar ansträngningarna för att vända trenden. Inte minst genom innovationer och affärsmöjligheter.

– Den besvärliga situationen i Kina skapar trots allt ett innovationsklimat. Det som är mest intressant för Kina just nu är teknik för övervakning av luftföroreningar och åtgärder. Det behövs också kunskapsutbyte med andra länder och regioner, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet. Kopplat till detta håller nu IVL och det kinesiska forskningsinstitutet CRAES (Chinese Research Academy of Environmental Science) på att etablera ett gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina. I mitten av mars planerar IVL tillsammans med Business Sweden och regeringens samordnare för svensk-kinesiskt miljötekniksamarbete att hålla seminarier i Beijing och Shanghai med fokus på att introducera svenska lösningar i Kina. Parallellt med dessa seminarier har samarbetet mellan Sverige och Kina stärkts ytterligare genom utmaningen att minska de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna, vilka har stor betydelse för luftkvalitet, hälsa, klimatpåverkan och livsmedelsförsörjning. I januari hölls en workshop i Beijing under ledning av miljödepartementet och ett tiotal svenska experter och forskare.  – Kineserna är väl medvetna om omfattningen av problemen och att man står inför stora utmaningar när det gäller att hantera landets påverkan på klimat och miljö. Jag tycker att workshopen präglades av stor öppenhet och ödmjukhet inför detta, säger Karin Kindbom, som deltog från IVL:s håll. För mer information, kontakta Östen Ekengren eller Karin Kindbom

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev