1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-30] ”Paris kommer leverera ett klimatavtal”
Nyhet | 2015-04-30

”Paris kommer leverera ett klimatavtal”

Vi kommer att få ett klimatavtal i Paris– och det är en kombination av åtgärder som kommer att driva på förändringen. Det sa den svenska klimatambassadören Anna Lindstedt som deltog på ett klimatmöte i Washington som arrangerades av det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Indigo.

Tillsammans med svenska ambassaden i Washington och tankesmedjan Resources for the Future hade Mistra Indigo samlat ett stort antal deltagare och besökare till mötet som fokuserade på temat Looking ahead towards Paris och de internationella klimat-förhandlingarna som kommer ske i Paris i december inom ramen för FN:s klimat-konvention. Förhoppningarna på att världens länder ska komma överens om ett nytt internationellt klimatavtal är höga, men vägen dit är kantad av kompromisser och oenighet länderna emellan.

– Parisöverenskommelsen förväntas bli både rättvis och flexibel nog för att kunna användas under lång tid, sa Alvaro Umaña från regeringen i Costa Rica och tidigare klimatförhandlare.

Mötet, som gick av stapeln på svenska ambassaden i Washington den 21 april, utmärktes av en enighet kring att det kommer ingås ett avtal i Paris, men också en oro för att förväntningarna på avtalet är för höga i förhållande till vad som kommer att levereras. Att avtalet kommer att innebära stora åtaganden från alla länder kommer inte räcka till, och direktiven kommer att behöva kompletteras av både nationella och lokala initiativ för att driva på omställningen till en klimatsmartare värld. Att det händer mycket inom området, som inte ligger under FN:s klimatarbete, visar bland annat de klimatlöften som USA och Kina gav under ett gemensamt möte i november 2014.

Deltagarna var också eniga om att denna insikt var vad som delvis fattades under Köpenhamnsmötet 2010, då man mer såg avtalet som den stora och primära lösningen. Nu ser man istället att det är kombinationen av åtgärder som kommer att driva på förändringen.

Birgitta Resvik, styrelsemedlem och ansvarig för Fortums samhällskontakter, beskriver sina egna tankar från mötet som man kan läsa på Mistra Indigos hemsida. Där kan man även se en inspelning av mötet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev