1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-07-07] Shift ska skapa energieffektiva transportsystem
Nyhet | 2015-07-07

Shift ska skapa energieffektiva transportsystem

Nordisk Energiforskning har beviljat IVL 28 miljoner kronor för att leda ett så kallat flaggskeppsprojekt med fokus på energieffektiva transportsystem. Shift, Sustainable Horizons for Transport, ska pågå i närmare fyra år och utforska möjligheterna att skapa klimateffektiva transportsystem i Norden. 

- Syftet med projektet är att hjälpa våra politiker och myndigheter att fatta klokare beslut. Vi kommer undersöka hur Norden kan få effektivare godstransporter och smartare mobilitet, och vilken politik som kan driva på utvecklingen, säger Markus Wråke, projektledare på IVL.

Transportsektorns roll i energisystemet är centralt inom Shift. Scenariomodellering, långväga godstransporter och persontransporter i städerna är särskilda fokusområden. Projektet genomförs under fyra år med start hösten 2015. I slutändan ska forskningen leda till ökade kunskaper om smartare transporter hos nordiska politiker och myndigheter med inflytande över energipolitik och transportomställning.

- Vi vet att drivkrafterna bakom förändringen av transport- och energisystemen kommer från vitt skilda områden: tekniken går framåt samtidigt som nya affärsmodeller och sociala normer utvecklas. Vi har samlat en fantastisk nordisk forskargrupp med spetskompetens från många forskningsfält som gör att vi kan ta hänsyn till detta, säger Markus Wråke.

Transportsektorn är en av de största utmaningarna för att nå klimatmålen, men det finns positiva tecken. Fraktföretag är intresserade av fördelarna med multimodala lösningar och ny teknik för att förbättra effektiviteten och samtidigt minska kostnader och utsläpp. Förutom IVL Svenska Miljöinstitutets forskare deltar forskare från bland annat Danmarks Tekniske Universitet, norska Transportøkonomisk institutt och Viktoria Swedish ICT, samt branschaktörer och beslutsfattare för att bättre förstå dessa trender, och hur styrmedel kan påverka utvecklingen.

- Norden är på många sätt en perfekt testbädd för att utforska både tekniska lösningar och hur internationellt samarbete kan underlätta omställningen av hela energisystemet. För att fånga dessa möjligheter och övervinna eventuella hinder, behöver alla intressenter en bättre förståelse för hur transport- och energisystem samverkar med varandra. Detta är kärnan i Shift och jag är väldigt stolt över att vi får möjligheten att genomföra detta, avslutar Markus Wråke.

För mer information kontakta:
Markus Wråke E-post: markus.wrake@ivl.se Tel: 08- 598 56 321

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev