1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-08-25] Bränder i östra Europa förorenar luften i Norden
Nyhet | 2015-08-25

Bränder i östra Europa förorenar luften i Norden

Under det senaste årtiondet har flera större bränder, i synnerhet i södra Ryssland, påverkat luftkvaliteten och haft allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för ekosystemen i de nordiska länderna. Bränderna beror i huvudsak på en vårdslös bränning av jordbruksrester som sprider sig och blir till storskaliga skogsbränder.

Forskare från tre nordiska forskningsinstitut, däribland IVL Svenska Miljöinstitutet, samt miljöorganisationen Bellona, har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet undersökt kopplingen mellan storskalig bränning av jordbruksrester med åtföljande skogsbränder i östra Europa och förhöjda halter av luftföroreningar i de nordiska länderna.  Resultat från fjärranalyser visar att bränderna fortgått med oförminskad omfattning under 2000-talet. Under vissa vädersituationer med stabila högtryck över Ryssland transporteras den förorenade luften från bränderna till norra Europa.

– Det här är ett område där vi måste sätta in gemensamma krafter. I Ryssland är det, trots förbud, fortfarande vanligt att man bränner restprodukter på åkermarken inför starten av det nya vårbruket. Ofta tappar man kontrollen över bränderna vilket leder till att storskaliga skogsbränder utvecklas, säger Per Erik Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bränderna orsakar stora utsläpp av bland annat av hälsoskadliga partiklar, sot som påverkar klimatet, samt olika former av kväve som påverkar ekosystemen och ger upphov till marknära ozon.

I en ny rapport beskriver forskarna bland annat en föroreningsepisod som inträffade våren 2006. Då brann ett område på 2 miljoner hektar med skogs- och jordbruksmark i Ryssland och länderna omkring. Den mycket förorenade luften transporterades med vindarna till norra Europa, ända till Island och Svalbard. Höga halter av sot och marknära ozon, samt stora nedfall av kväve kunde uppmätas i de norra skandinaviska skogarna. Dessutom var halterna av partiklar mycket höga och hälsoproblem kopplade till höga halterna av partiklar dokumenterades i Edinburgh, Stockholm och södra Finland.

– Branden 2006 var egentligen inte ovanligt stor utan istället var det de väderförhållandena som då rådde, med ett kraftigt högtryck över Ryssland, som gjorde att så mycket av den förorenade luften nådde Norden. Det är alltså inte osannolikt att detta kan inträffa igen, säger Per Erik Karlsson.

För att få bukt med dessa bränder måste de nordiska länderna och EU stötta Ryssland och dess grannländer att få stopp på förbränningen av jordbruksavfall och satsa på bättre brandförebyggande åtgärder, skriver forskarna i rapporten.

Läs rapporten "Air pollution in the Nordic countries Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

För mer information kontakta:
Per Erik Karlsson, pererik.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 67 57

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev