1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-11] Tio reformer för fossilfria transporter
Nyhet | 2017-09-11

Tio reformer för fossilfria transporter

Kommunerna har en nyckelroll i omställning till fossilfria transporter. Men tyvärr bromsas omställningen av en alltför stelbent lagstiftning. Det menar initiativet Fossilfritt Sverige som i dag presenterar tio reformförslag till riksdag och regering för att underlätta kommunernas arbete med fossilfria transporter.

– Kommunerna är motorn i arbetet för att nå de nationella utsläppsmålen. De behöver få ökade friheter att utforma sitt arbete med transportsektorn så att de som vill gå före in hindras av ett stelbent regelverk, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i ett pressmeddelande.

Förslagen som är framtagna i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och flera klimatkommuner, presenteras i dag på konferensen ”Släpp kommunerna loss” i Stockholm.

– Takten i omställningen behöver öka och våra kommuner behöver få fler möjligheter. Speciellt gäller det parkeringsfrågor där progressiva kommuners arbete kan få stora effekter, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltagit i arbetet.

Fem av de viktigaste reformerna som föreslås är:

  • Rätt att besluta om differentierade parkeringsavgifter så att kommunerna kan ge lägre p-avgifter för miljöbilar och upplåta särskilda parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Parkeringarna är ett verktyg som kommunerna kan använda för att styra vilken typ av fordon som ges företräde i gatumiljön.
  • Rätt att införa miljözoner som både innefattar helt utsläppsfria zoner och zoner där endast elbilar, hybrider och biogasbilar får köra. Zonerna skulle avsevärt förbättra luften i innerstäderna och samtidigt ge incitament att investera i avgasfria bilar.
  • Rätt att själva avgöra hur många parkeringsplatser som ska finnas för hyres- respektive bostadsrätter. Om kommunen kan vara flexibel i vilka krav som ska gälla för boendeparkering uppmuntras fastighetsägarna att söka andra mobilitetslösningar och frigörs dyrbart gatuutrymme till annan verksamhet.
  • Rätt att begära in gröna trafikplaner när till exempel nya köpcentra eller bostadsområden ansöker om byggnadslov för att visa hur transporterna kan lösas på ett klimatsmart sätt. Det skulle ge möjligheter att minska bilberoendet och bidra till en effektivare logistik.
  • Rätt att i likhet med vägar och järnvägar få hundra procent statlig finansiering vid byggande av cykelvägar om de ligger i regionens plan för infrastrukturinvesteringar. Att öka andelen som väljer cykel som pendlingsalternativ är en satsning som har effekter för så väl klimat och hälsa som trängsel i stadstrafiken.

Läs pressmeddelandet från Fossilfritt Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Fossilfritt Sveriges debattartikel i Dagens Samhälle: Ge kommunerna makt över transporterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev