1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-15] Grönt ljus för miljözoner
Nyhet | 2017-09-15

Grönt ljus för miljözoner

Sveriges kommuner ska från och med 2020 få möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon i städerna. Det meddelande statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen.

– Det här är ett bra beslut. Miljözonskrav är ett viktigt verktyg för att förbättra luftkvaliteten i våra städer som vi under flera år har önskat att kommunerna ska få tillgång till, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Idag finns redan miljözoner för tung trafik, lastbilar och bussar. Bestämmelserna innebär att kommunerna kan besluta om att utestänga vissa fordon från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden om fordonet inte uppfyller speciella utsläppskrav. Nu får Sveriges kommuner även möjlighet att införa miljözonerna för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Enligt det förslag som Transportstyrelsen presenterade 2016 ska kommunerna från 2020 kunna inrätta två nya zoner, miljözon 2 och 3. I miljözon 2 krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5. Miljözon 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

Utformningen av zonerna blir viktig, menar Anders Roth. IVL har genom mätningar kunnat konstatera att halterna av kvävedioxider inte minskat de senaste åren. En av orsakerna till detta är det ökade antalet dieselbilar med höga utsläpp av kvävedioxid i verklig körning, vilket även kan gälla för dagens Euro 6-bilar.

– För att göra riktig miljönytta behöver dock miljözonsreglerna skärpas med krav på Euro 6d. Det innebär att bilar testas med EU:s nya körcykel och utsläpp i verklig trafik. Det kan göras om några år när tekniken slagit igenom. Det behövs om utsläppen från dieselbilar ska sjunka kraftigt, säger Anders Roth.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev