1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-20] Japanska jätteostron odlas i nytt innovationsprojekt
Nyhet | 2017-09-20

Japanska jätteostron odlas i nytt innovationsprojekt

Kan japanska jätteostron förbättra lönsamheten för den svenska mussel- och ostronodlingen och bidra till ett hållbart vattenbruk? Utanför Lysekil på västkusten startar nu ett innovationsprojekt där IVL ska testa nya metoder för att odla den främmande arten i havet.

– Det vi ska göra i projektet är att titta på olika odlingsmetoder och utvärdera en för Sverige ny teknik, med nedsänkta odlingssystem. Går det vägen kan det innebära en helt ny näring för Sverige, säger Åsa Strand, forskare inom främmande arter och vattenbruk på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Enligt henne är det japanska jätteostronet en lovande kandidat för både diversifiering och expansion av den svenska skaldjursindustrin. Arten har sedan 2006 etablerat sig i svenska vatten, men eftersom svenska myndigheter har ett ansvar att kontrollera aktiviteter som kan öka spridningen av främmande arter i svenska vatten så måste nya metoder utvecklas för att arten ska kunna odlas i Sverige.

Åsa Strand kommer att arbeta fram metoder som gör att de odlade japanska ostronen inte förökar sig. Hon kommer också att undersöka hur produktionen av odlade inhemska blåmusslor och ostron kan förbättras och effektiviseras, och om det går att minska de problem med påväxt som finns i odlingarna idag.

Förutom positiva effekter på den faktiska produktionen så kan odlingen ha ytterligare fördelar menar Åsa Strand.

– Eftersom ostronen tar upp näringsämnen kan det ge positiva miljöeffekter i övergödda områden. En annan viktig del är att odlingarna, genom att de är nedsänkta under ytan, inte konkurrerar om markutrymme på samma sätt och därför kan vara lättare för omgivningen att acceptera. En expansion av den här typen av vattenbruk skulle i sin tur kunna bidra både till ekonomisk och samhällsmässig utveckling med ökad lokal sysselsättning och livskraftiga kustsamhällen.

Projektet finansieras av Havs- och Fiskerifonden via Jordbruksverket. Det startar i september 2017 och pågår till december 2020.

För mer information kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev