1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-22] Internationell sjöfartskonferens hålls i Göteborg
Nyhet | 2017-09-22

Internationell sjöfartskonferens hålls i Göteborg

Den 24-25 oktober arrangeras sjöfartskonferensen ”Shipping and the Environment – From Regional to Global Perspectives” i Göteborg. IVL:s Jana Moldanova är projektledare för Bonusprojektet Sheba som står som värd för konferensen.

Vilka frågor kommer ni att fokusera på?
– Vi kommer att belysa sjöfartens utsläpp av luftföroreningar och utsläpp till vatten, samt dess effekter på hälsa, marina ekosystem och ekosystem på land. Sjöfarten kommer att öka i framtiden. Den är förvisso energieffektiv jämfört med många andra transportslag, men det finns mycket som kan göras bättre, framförallt avseende klimatpåverkan och olika utsläpp i vatten.

Hur kan sjöfarten bli mer miljövänlig?
– Ett fartyg är som en fabrik med motorer lika stora som på ett mindre kraftverk. Hela skutan behöver vända egentligen. Det finns stor potential med ny miljöteknik och styrmedel, men det är också en utmaning att nå en så pass internationell bransch. Sverige har kommit relativt långt med till exempel miljödifferentierade farledsavgifter, hamntaxor och elanslutning vid hamnarna. Vi har också bidragit till att driva igenom svaveldioxiddirektivet som begränsar svavelutsläppen i Östersjön och Nordsjön. Nu behöver fler områden och regioner inkluderas och vi behöver begränsningar även för kväveoxider och klimatgaser.

Sheba går in i sitt tredje och sista år, vad har ni nått för resultat?
– Helhetssynen är viktig i Sheba. Vi inventerar utsläpp till både luft och vatten, beräknar spridningen och avslutningsvis dess effekter. Vi gör samlade bedömningar av styrmedel som tar hänsyn till både luft och vatten. I en annan del av projektet har vi studerat undervattensbuller och effekter på fiskars beteenden.

För mer information kontakta:
Jana Moldanova, jana.moldanova@ivl.se, tel. 010- 788 67 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev