1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-28] Höga utsläpp från dieselbilar i hela Europa
Nyhet | 2017-09-28

Höga utsläpp från dieselbilar i hela Europa

Moderna dieselbilar överskrider utsläppsgränserna av kväveoxider med cirka fem gånger även i Spanien, Schweiz, Frankrike och Storbritannien. Det visar preliminära resultat från en europeisk studie över hur mycket hälsofarliga kväveoxider dieselbilar släpper ut i verklig körning. Sammantaget omfattar studien, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, utsläppsmätningar på över 700 000 fordon.

– Dieselbilens verkliga utsläpp är en högaktuell fråga – nu närmast inför höstens omröstning i EU-parlamentet av EU:s nya avgaslagstiftning, säger IVL:s utsläppsexpert Åke Sjödin, som under torsdagen presenterar studien på ett seminarium i Europaparlamentet.

IVL Svenska Miljöinstitutet varnade redan för flera år sedan för att dieselbilar släpper ut avsevärt mycket mer kväveoxider i verklig körning än vad som framgår av de officiella inomhustesterna, som används för EU:s avgaslagstiftning. För två år sedan uppdagades Volkswagens fusk med manipulerad programvara, och i somras bekräftade IVL bilden efter en omfattande mätkampanj i Göteborg, i vilken man med optiska instrument mätte utsläppen från över 30 000 förbipasserande fordon.

Europastudien bekräftar också att dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, klarar sig bättre även om utsläppsgränsvärdet fortfarande överskrids med 4-6 gånger, men att tidigare klassningar, framförallt Euro 5, överskrider gränsvärdet med så mycket som 40 gånger för vissa bilmodeller.

– Att frågan lyfts på EU-nivå är ett gott tecken. Hittills har Bryssel inte agerat tufft nog. Nu hoppas vi på ett strängare regelverk, säger Åke Sjödin.

För mer information kontakta:
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel. 010-788 67 98  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev