1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-08] Pilotanläggning över Stockholms framtida vattenrening invigdes
Nyhet | 2017-12-08

Pilotanläggning över Stockholms framtida vattenrening invigdes

Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik i Stockholm. Det ska ge den växande staden en avloppsrening som har större kapacitet och ger mindre utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön. I onsdags invigdes den kompletta pilotanläggningen på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

Stockholm Vatten och Avlopp ska bygga ut Henriksdals reningsverk med så kallad membranteknik – en teknik som bygger på principen att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet genom att vattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett membran, med mycket små porer. Efter ombyggnationen kommer Henriksdals reningsverk att bli det största reningsverket i världen med membranteknik.

I onsdags invigdes den kompletta pilotanläggningen – Pilot Henriksdal 2040 – som visar hur den framtida reningsprocessen kommer att se ut. Ett 70-tal personer deltog i invigningen.

– Intresset är jättestort, vi var lite överväldigade men samtidigt väldigt glada att så många ville komma på invigningen, säger Klara Westling, IVL:s projektledare.

På Hammarby Sjöstadsverk har man löpande utfört tester av hur tekniken klarar av högre reningskrav och den ökade belastningen som är att vänta eftersom Stockholm växer i snabb takt. Testerna visar att membranen ger en effektiv rening av kväve och fosfor, och att framtida reningskrav kan klaras. En ytterligare fördel är att membranen inte heller släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar vilket ger möjligheter att framöver kunna efterbehandla och ytterligare rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester.

Läs mer om IVL:s arbete på Hammarby Sjöstadsverk

Vid frågor kontakta:
Klara Westling, klara.westling@ivl.se, tel. 010-788 66 31  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev