1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-12-12] Dålig luft i många delar av världen – ett ökande hälsoproblem
Nyhet | 2017-12-12

Dålig luft i många delar av världen – ett ökande hälsoproblem

Förorenad luft är ett växande problem och idag en av de största globala hälsoriskerna. Cirka två miljarder barn i världen lever i en miljö där luften är hälsofarlig, och av dessa uppskattas 15 procent bo i områden där föroreningsnivåerna kraftigt överstiger de gränsvärden för luftkvalitet som fastställts av Världshälsoorganisationen, WHO.

Naturvårdsverket publicerade i fredags rapporten Luft och Miljö 2017 – Barns hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som uppmärksammar barnperspektivet och kunskap om hur barn påverkas av den luftkvalitet som omger dem.

Rapporten är framtagen i samarbete med forskare vid universitet och högskolor samt myndigheter. I kapitlet ”Dålig luft i många delar av världen – ett ökande hälsoproblem” skriver Karin Sjöberg, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet om luften, både i Sverige och internationellt, hur den har utvecklats över tid och om de stora skillnaderna som finns i världen.

Medan utsläppen av många luftföroreningar har minskat betydligt i Europa och Nordamerika under de senaste decennierna, tack vare miljölagstiftning och teknikutveckling, är utvecklingen inte lika positiv i andra delar av världen.

De flesta av de barn som utsätts för mycket höga luftföroreningshalter bor i Asien, framförallt i storstäder i Indien och Kina. Under de fem senaste åren uppskattas halterna av luftföroreningar ha ökat globalt med åtta procent.

– Även om dagens halter av luftföroreningar i svenska tätorter fortfarande är så höga att de kan skada vår hälsa kan situationen i Sverige inte jämföras med hur det är i många av världens megastäder, säger Karin Sjöberg.

Om inte kraftiga åtgärder vidtas för att minska utsläppen bedöms luftföroreningar vara den vanligaste miljörelaterade orsaken till barnadödlighet i världen år 2050.

Trots att allt fler stora städer i världen arbetar aktivt med att vidta åtgärder mot luftföroreningar är det osäkert om det blir någon förbättring den närmaste tioårsperioden. Avgasreningen blir allt bättre på nya fordon, men samtidigt växer megastädernas befolkning snabbt och trafiken ännu snabbare, samtidigt som industrin expanderar.

– Om inte föroreningshalterna ska fortsatta att öka måste städerna satsa kraftigt på kollektivtrafik och minska utrymmet för bilar. Den utvecklingen går ännu långsamt, säger Karin Sjöberg.

Även industrin och energiproduktionen behöver minska sina utsläpp. En hel del av västvärldens industriproduktion har flyttats till exempelvis Asien och Afrika och med flytten har även följt problem med luftföroreningar från dessa verksamheter. Att öka andelen förnybara energikällor och minska industrins utsläpp i dessa nu mycket förorenade områden är bland de viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärder som man kan införa, enligt rapporten.

Ladda ner rapporten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Karin Sjöberg, karin.sjoberg@ivl.se, tel. 010-788 67 95  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev