1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-09-28] IVL medverkar i forskningsprogram om fossilfria godstransporter
Nyhet | 2018-09-28

IVL medverkar i forskningsprogram om fossilfria godstransporter

Trafikverket har initierat ett forsknings- och innovationsprogram för omställningen till en fossilfri godstransportsektor. Triple F - Fossil Free Freight - finansieras med 290 miljoner och engagerar parter från institut, universitet, näringsliv och andra offentliga samhällsaktörer.

– Det här är ett spännande initiativ för att driva på utvecklingen mot fossilfria transporter där i stort sett alla aktörer – universitet, institut, företag, myndigheter och regioner – samverkar, säger Erik Fridell, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Programmet ska pågå under tolv år och ligger i linje med den nationella godstransportstrategin som regeringen presenterade i juni. Fokus riktas mot ett transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, samt en ökad andel förnybara drivmedel.

IVL kommer att delta i många olika projekt kring nya bränslen, teknik, styrmedel med mera. Vi ser också en viktig roll för IVL att mäta effekter av olika projekt.

Programmet är uppbyggt med en programledning från CLOSER/Lindholmen Science Park, VTI och RISE och sammansatt av ett 50-tal aktörer som varuägare, transportörer, offentliga aktörer, högskolor och universitet och institut. Näringslivet och andra samhällsaktörer medfinansierar olika innovationsprojekt inom programmet med cirka 100 miljoner kronor.

För mer information:
Erik Fridell, IVL Svenska Miljöinstitutet, erik.fridell@ivl.se, tel.: 010-7886799

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev