1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-06] Sommarläger ökade miljömedvetenheten hos ungdomar
Nyhet | 2019-09-06

Sommarläger ökade miljömedvetenheten hos ungdomar

Tillsammans med Svenska Institutet arrangerade IVL Svenska Miljöinstitutet i sommar en miljöutbildning för 20 indiska och kinesiska studenter. Under två veckor fick ungdomarna lära sig mer om hållbar utveckling och smarta lösningar för hållbara städer.

– Genom att samla studenterna och dela med oss av vår erfarenhet och kunskap ville vi ge dem både inspiration och verktyg för att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Aditi Bhasin, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Smarta städer och avloppsvatten
Kursen kombinerade presentationer och workshops om miljöteknik och ledarskap med besök i miljöprofilerade områden som Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Tack vare kursen har jag fått inblick i hur man kan leva ett hållbart liv, och sett hur teoretiska koncept kan implementeras i samhället, säger Sun Yuxian, från Kina.

Flera deltagare nämnde att de genom kursen hade insett att hållbarhet inte bara handlar om teknik, utan att nyckeln till framgång är att integrera hållbarhet i olika delar av samhället och göra det till en livsstil.

– Jag ser tecken på hållbarhet överallt i Stockholm; det finns cykelbanor, biogasdrivna bussar, folk källsorterar sitt avfall och det finns ett effektivt kollektivtrafiksystem som även inkluderar båtar och färjor, säger Li Xiyan, en av studenterna.

På avfalls- och avloppsreningsverket i Borlänge fick studenterna se hur avfall och avloppsvatten hanteras i Sverige. De besökte också IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm, där de fick veta mer om Stockholms framtida reningsteknik för avloppsvatten.

Tar med sig kunskap hem
Efter de två veckorna i Sverige var det många av deltagarna som berättade att de kände sig motiverade att starta egna hållbarhetsinitiativ i sina hemstäder. Sanyogita Sarin från Pune vill "starta en livsmedelsbank och införa en värdekedja för biogas" medan Shen Zhonghui från Wuhan "ska starta en skola för att sprida medvetenhet och minska matavfallet".

– Studenterna gav oss energi och entusiasm att fortsätta vårt arbete inom hållbar utveckling och att utbilda ungdomar i miljöfrågor. De är fulla av optimism, passion och hopp och det är egenskaper som hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag om ”det hållbara samhället”, säger Huang Si, en av kursledarna på IVL.

För mer information, kontakta:
Aditi Bhasin, aditi.bhasin@ivl.se, +46 (0)10-788 67 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev