1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-12-11] Bostadsrättsföreningar får stöd att ställa om till hållbart
Nyhet | 2019-12-11

Bostadsrättsföreningar får stöd att ställa om till hållbart

Många bostadsrättsföreningar vill göra klimatsmarta satsningar, som solpaneler och elbilsladdare, men att lyckas genomföra projekten är inte alltid helt enkelt. IVL Svenska Miljöinstitutet har nyligen träffat 70 föreningar som alla är intresserade av hållbara lösningar men som efterfrågar mer kunskap och stöd på området.

– Vi ser att intresset hos bostadsrättsföreningar att satsa på hållbar teknik är stort men också att de ställs inför en hel del utmaningar när satsningarna ska genomföras. Ofta kan brist på kunskap, tid och ekonomiska osäkerheter hindra att den typen av investeringar blir av, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns cirka 29 000 bostadsrättsföreningar i Sverige och potentialen att göra energibesparingar är stor. För att skapa en plattform där bostadsrättföreningar kan få mer kunskap och svar på sina frågor har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, under hösten arrangerat ett antal informationskvällar för bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Mötena har haft olika teman som solceller, laddinfrastruktur och fastigheters värmesystem. Vid varje tillfälle har branschföretag deltagit. Intresset har varit stort. Över 70 föreningar har deltagit.

– Att stötta med mer kunskap och öka föreningarnas förtroende för företagen är viktigt. Eftersom det ofta handlar om större investeringar måste föreningarna tydligt kunna redovisa för sina medlemmar vilket mervärde investeringarna innebär och att de kommer att löna sig på sikt ekonomiskt, till exempel genom lägre driftkostnader, säger Åsa Thrysin.

– Våra erfarenheter från tidigare arbete med bostadsrättsföreningar är att de måste få lättanvänd och konkret information. Vi ser även att stora fastighetsbolag skulle kunna underlätta för föreningar genom att erbjuda ramavtal och bra priser på den här typen av lösningar, säger Daniel Edlund, miljökonsult på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hör Hanna Matschke Ekholm berätta om vilket stöd bostadsrättsföreningar kan få:
https://www.youtube.com/watch?v=v99X1LxitpQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Åsa Thrysin, asa.thrysin@ivl.se, tel. 010-788 68 87

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev