1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-02] IVA-projekt: Etablera en nationell strategi för cirkulär ekonomi
Nyhet | 2020-04-02
Stad från ovan.

IVA-projekt: Etablera en nationell strategi för cirkulär ekonomi

Etablera en nationell strategi som gör Sverige världsledande i resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det är ett av budskapen från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi som flera IVL-forskare har deltagit i.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har drivits av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i två år och syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

Slutsatserna bygger på arbetet i fem delprojekt som har fokus på livsmedel, lokaler, mobilitet, plast och textil. Flera forskare vid IVL har deltagit i arbetet, bland annat i delprojekten om livsmedel, lokaler och plast. Liv Fjellander som arbetar med hållbar konsumtion på IVL har lett projektet om lokaler:

– Effektivare utnyttjande av byggnader och lokaler är en viktig pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, anpassas och användas mer. En viktig slutsats från projektet är att regeringen behöver se över regelverken för att minska lokalsvinnet, säger hon.

Arbetet i delprojekten har resulterat i ett antal handlingsplaner riktade mot politik, näringsliv, offentlig sektor och akademin, bland annat föreslås följande:

  • Ett sammanhängande ramverk för att mäta och följa upp matsvinn och matavfall.
  • Förslag till översyn av skatteregler, hyreslagen och plan- och bygglagen för att främja delning av lokaler.
  • Rekommendation att främja datadelning för resurseffektivare mobilitet.
  • Förslag till tydligare myndighetsansvar kring plast och en svensk plaststrategi, att kemisk plaståtervinning utreds närmare och att efterfrågan på återvunna plaster stimuleras.
  • Att “materialmäklare” främjas för att hitta materialflöden till textilproduktion och att innovativa affärsmodeller baserade på bland annat återbruk skalas upp.

Läs mer:
Slutrapporten på IVA:s webb:  Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi - Syntesrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  
Debattartikel i DN: Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda Öppnas i nytt fönster.
IVL-nyhet: Nytt verktyg ska kartlägga matsvinn i livsmedelskedjan

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev