1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-23] Stora vinster kan göras genom samarbete mot matsvinn
Nyhet | 2021-06-23
ett grönt blad med rosa strukturer

Stora vinster kan göras genom samarbete mot matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo enligt uppgifter från FN. I Sverige uppstår varje år över 1,3 miljoner ton matavfall, vilket motsvarar cirka 133 kilo per person. En överenskommelse inom livsmedelsbranschen arbetar sedan ett år för att minska matsvinnet.

Samarbete för minskat matsvinn, SAMS, är en frivillig överenskommelse där aktörer från hela livsmedelskedjan och myndigheter deltar.

– En överenskommelse är mer flexibel än lagstiftning då den enklare kan justeras och anpassas till förändrade omständigheter, säger projektledaren Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet, där kansliet för SAMS finns.

Överenskommelsen består av tre delar: att sätta upp mål för att minska matavfallet och matsvinnet, att mäta och samla in data för att hitta ”hotspots” och sätta in åtgärder, ett samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

Att investera i minskat matsvinn är kostnadseffektivt, enligt en studie av World Resources Institute och brittiska WRAP. Företag sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och samhället mer än 250 gånger, framförallt genom minskade utgifter i hushållen.

FN:s globala mål om halverat matsvinn

Nu har arbetet i SAMS pågått i drygt ett år. Lanseringen av samarbetet skedde den 12 mars 2020 för att betona kopplingen till FN:s globala hållbarhetsmål 12.3 – som är att halvera matsvinnet i världen till 2030.

– Det första året har naturligtvis påverkats av pandemin, eftersom den har drabbat restaurangbranschen hårt, men vi har ändå kommit en bra bit. Stort fokus har legat på att finna bra metoder för att samla in data om matsvinn. Vi har tagit fram vägledningar för rapportering för mejerivaror, fiskförädling och grossister, säger Maria Ahlm.

Regeringen beslutade 2020 om två etappmål till 2025: livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 procent, och andelen livsmedel som når butik och konsument ska öka. Dessa mål och den nationella handlingsplanen ”Fler gör mer” för minskat matsvinn är riktmärke för arbetet.

Fler aktörer är välkomna

Runt trettio företag, organisationer och myndigheter är medlemmar eller supportrar till SAMS.

– Vår framgång är beroende av medlemmarnas engagemang. Vi behöver bli fler för att matsvinnet ska bli mindre, säger Maria Ahlm, som välkomnar fler att delta.

Medlemmar är Arla, Compass Group AB, Coop, Coor, Jordbruksverket, Kronfågel, Linas Matkasse, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, LRF, Martin & Servera, Menigo, Naturvårdsverket, Norrmejerier, Orkla Foods Sverige, Paulig, Potatisodlarna, Sodexo, Svenska Köttföretagen och Visita.

Arbetet finansieras av medlemmarna, Stiftelsen IVL och regeringsuppdraget för minskat matsvinn som drivs av Livsmedelsverket tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Läs mer om SAMS i årsrapporten Öppnas i nytt fönster. och på webbsidan ivl.se/sams Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Maria Ahlm, maria.ahlm@ivl.se, tel. 010-788 67 49

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev