1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-10-21] Smart teknik ska minska miljöpåverkan från landbaserade fiskodlingar
Nyhet | 2021-10-21
fisk på is

Smart teknik ska minska miljöpåverkan från landbaserade fiskodlingar

I dagens landbaserade fiskodlingar är det svårt att veta hur mycket foder som fiskarna faktiskt vill ha när de ska utfodras. Vattentemperatur och syrehalt påverkar fiskarnas aptit och ofta blir foder kvar i vattnet vilket försämrar vattenkvaliteten. I ett nytt projekt ska IVL med hjälp av sensorer, AI och avancerad dataanalys optimera utfodring och drift för att minska driftskostnader och miljöpåverkan.

Sveriges vattenbruk ska växa och bidra med hållbar mat och jobb på landsbygden, men fortfarande importerar vi mer än 90 procent av den odlade fisk vi äter. För att öka den hållbara produktionen av fisk behövs både ny teknik och ny kunskap.

Landbaserade fiskodlingar är helt eller delvis slutna system som kräver högteknologiska pump- och reningsprocesser och noggrann övervakning.

– Idén med projektet är att med hjälp av smarta verktyg som sensorer, artificiell intelligens och avancerad dataanalys optimera och anpassa utfodringen efter behov, beräkna biomassa för bästa slakttid och optimera drift och skötsel. Utvecklingspotentialen är stor, säger Torbjörn Johansson, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fiskfoder stor klimatpåverkan

De ekonomiska och miljömässiga incitamenten är starka. Foder står för en stor del av kostnaden och klimatpåverkan från fiskodlingar. Tidigare försök har visat att man kan minska mängden foder med 30 procent, utan att fiskarnas tillväxt försämras.

Forskarna ska bland annat spela in och analysera ljudet som uppstår när fiskarna matas. När fiskarna börjar bli mätta minskar ljudnivån i vattnet. En annan del i projektet går ut på att filma fiskarnas ätbeteende och bestämma om detta är lämpligare än att lyssna på ljudet.

Genom akustiska instrument som sänder ut högfrekventa ljudsignaler ska forskarna testa möjligheterna att beräkna den totala biomassan i odlingssystemet vilket kan ge information om hur stora fiskarna är och om de är redo att slaktas.

Hållbar industriell produktion av fisk med hjälp av AI och avancerad dataanalys finansieras inom ramen för ett strategiskt innovationsprogram för att främja innovation i processindustrin, PIIA, med Vinnova, Formas och Energimyndigheten i ryggen. Medverkar i projektet gör också Göteborgs universitet, Innovatum Science Park, Smögenlax och Gårdsfisk. Projektet initierades i Formas-satsningen Blå mat, där flera av parterna deltar.

Läs mer om Blå mat: https://www.bluefood.se/

För mer information, kontakta:
Torbjörn Johansson,torbjorn.johansson@ivl.se, tel: 010-788 67 02

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev