Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL medverkar i forskningsprogram om fossilfria godstransporter
  Trafikverket har initierat ett forsknings- och innovationsprogram för omställningen till en fossilfri godstransportsektor. Triple F - Fossil Free Freight - finansieras med 290 miljoner och engagerar parter från institut, universitet, näringsliv och andra offentliga samhällsaktörer.
 • | pressmeddelande
  Digitalisering ska säkra Sandvikens framtida dricksvatten
  Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalansen kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv.
 • | nyhet
  Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina
  På en konferens i Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet kallas ”Save 12.3” och kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.
 • | nyhet
  Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning
  Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar förorsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas. I fjol uppmärksammades 50 år av forskning och politiska insatser under ett internationellt symposium och nu finns lärdomarna samlade i en rapport.
 • | pressmeddelande
  Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad
  IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast i Stockholms stad. Den största mätbara källan utgörs av trafiken genom väg- och däckslitage, där det enbart i Stockholmsområdet sprids mellan 555-570 ton mikroplaster från trafiken varje år. Det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan införas är dock inom nedskräpning, enligt rapporten.
 • | nyhet
  Analys: Reformpaket till en ny regering
  Innan sommaren granskade IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth, på uppdrag av Aktuell Hållbarhet, riksdagspartiernas vassaste förslag på transport- och klimatområdet. Utifrån det gör han tre generella spaningar som han anser att en ny regering bör ha med sig. Analysen är skriven för Aktuell Hållbarhet Ekotransport. Läs den nedan.
 • | nyhet
  Digitala miljölösningar på export till Chile
  Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.
 • | nyhet
  IVL blir samarbetspartner till WIPO Green
  IVL Svenska Miljöinstitutet blir samarbetspartner till FN-organet WIPO Green. Organisationen driver en marknadsplats med syfte att knyta samman företag, innovatörer och investerare för att accelerera spridningen och utvecklingen av miljöteknik.
 • | pressmeddelande
  Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen
  Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.
 • | pressmeddelande
  Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna
  Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort. Framförallt är det ekonomiska oklarheter och bristen på enkelhet som hindrar delningen från att skalas upp visar undersökningen.
 • | pressmeddelande
  Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier
  Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium
  Hur förändras Östersjön i en varmare värld? Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med farliga kemikalier och plast och hur påverkar den ökande sjöfarten Östersjön? Det är frågor som kommer att diskuteras på IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium den 4 oktober.
 • | pressmeddelande
  Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser
  Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare. På nationell nivå innebär det att återbruket skulle kunna minska klimatutsläppen med 43 000 ton varje år.
Nyhetsarkiv
Återställ