Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande
  Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt centrum för cirkulärt byggande kan bidra till att ändra på det. Därför får IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med en stor grupp samarbetspartners, stöd från Vinnova för att fortsätta arbeta för en cirkulär omställning av bygg- och fastighetsbranschen.
 • | nyhet
  Livscykelexpert på IVL utsedd till professor i byggnadsmaterial
  KTH har utsett Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet till adjungerad professor i byggnadsmaterial med inriktning på livcykelanalysmetodik. Syftet är att bryta ny mark när det gäller forskning inom hållbart byggande med fokus på förnybara byggnadsmaterial och byggsystem. En stark drivkraft är utmaningen att sänka byggsektorns klimatpåverkan genom ökad resurseffektivitet.
 • | pressmeddelande
  Färdplaner visar hur bygg- och infrastruktursektorn kan nå nettonollutsläpp
  Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är betydligt svårare att minska än till exempel trafikens – men det går. I tre tekniska färdplaner visar forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit hur bygg- och anläggningssektorn kan nå nettonollutsläpp 2045.
 • | nyhet
  Parkering som styrmedel testas i nytt projekt
  Hur kan vi skapa mer energieffektiva städer och öka kommunernas möjligheter att påverka trafiken? I dagarna gick startskottet för ett nytt projekt finansierat av Energimyndigheten där olika kommunala parkeringsstyrmedel ska utredas.
 • | pressmeddelande
  Inomhusluften förorenas av reaktioner på vår egen hud
  I luften pågår ständigt reaktioner mellan olika föroreningar och ämnen, reaktioner som ger upphov till nya ämnen och partiklar. Ny forskning från IVL, Chalmers, Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet visar att inomhusluften även förorenas av reaktioner som uppstår mellan antioxidanter på vår egen hud och ozon från utomhusluften.
 • | nyhet
  IVL leder utbildning om cirkulärt byggande och återbruk
  Återbruk är hett inom byggbranschen med ett stort utbud av webbinarier och workshoppar. Det är tydligt att många vill lära sig mer. Därför erbjuder IVL och Byggföretagen gemensamt en grundkurs i cirkulärt byggande och återbruk.
 • | nyhet
  Dyrt att rena bort PFAS från lakvatten
  IVL driver ett projekt där tekniker för att rena bort PFAS ur lakvatten testas på olika deponier i Sverige. Syftet är att ta fram rekommendationer för rening av olika typer av lakvatten och beräkna kostnader för reningen. Avfall Sverige och flera kommuner är medfinansiärer av projektet.
 • | nyhet
  Återvinningen av material ökar – men inte lika mycket som avfallet
  Avfallet ökar, trots samhällets målsättning att minska det. Främst ökar blandat avfall från områdena avfallshantering, bygg och rivning samt hushåll. Samtidigt ökar materialåtervinningen svagt. Detta visar rapporten Avfall i Sverige 2018, som IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med och tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.
 • | nyhet
  Biogasproduktionen kan flerdubblas – så når vi dit
  Det svenska biogassystemet kan byggas ut kraftigt, bland annat genom offentlig upphandling, lokala aktörsnätverk och politiska styrmedel. Det visar en ny rapport från Samverkansprogrammet för förnybara drivmedel och system. Tomas Lönnqvist är projektledare.
 • | pressmeddelande
  Bättre för miljön att renovera golvet än att byta ut det
  Varje år installeras 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. En livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med golvunderhållsföretaget Bona visar att renovering av trä- och PVC-golv sparar både naturresurser och koldioxid.
 • | pressmeddelande
  Tuffare klimatkrav ska ge grönare byggbransch
  Hur kan man beräkna klimatbelastning från byggandet med så pass hög kvalitet att det kan användas för att ställa krav vid upphandling? Den frågan har Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest arbetat med tillsammans med nio testpiloter bestående av både bostadsföretag och entreprenörer. Den 9 juni lanserades resultatet i form av en vägledning som ska hjälpa bostadsföretag att ställa klimatkrav i byggprojekt.
 • | nyhet
  Klimatdebatten får svenskarna att handla begagnat
  Genom att handla begagnat istället för nytt sparade svenskarna in cirka 730 000 ton koldioxid förra året. Det visar rapporten Begagnateffekten som Blocket tar fram och som bygger på ett beräkningsverktyg från IVL Svenska Miljöinstitutet. Blocket skriver också att svenskarnas konsumtion av begagnade varor väntas öka under 2020 och nära hälften har minskat sin nykonsumtion under det senaste året – på grund av klimatdebatten.
 • | pressmeddelande
  Nytt förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet har undersökt hur ett miljömärkningssystem kan användas för att minska miljöpåverkan från fritidsbåthamnar. I en rapport presenteras ett nytt förslag på hur en sådan miljömärkning kan se ut, där både omfattning och skadlighet av olika aktiviteter vägs in.
 • | nyhet
  Ojämn förberedelse på ett förändrat klimat
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning kartlagt hur Sveriges myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser förbereder sig på ett förändrat klimat. Det behövs bättre samarbete och större tydlighet kring ansvar och finansiering för att arbetet ska gå framåt visar kartläggningen.
Nyhetsarkiv
Återställ