1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-09] Tuffare klimatkrav ska ge grönare byggbransch
Pressmeddelande | 2020-06-09
Konstruktion av flerbostadshus med lyftkran i bakgrunden.

Tuffare klimatkrav ska ge grönare byggbransch

Hur kan man beräkna klimatbelastning från byggandet med så pass hög kvalitet att det kan användas för att ställa krav vid upphandling? Den frågan har Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest arbetat med tillsammans med nio testpiloter bestående av både bostadsföretag och entreprenörer. Den 9 juni lanserades resultatet i form av en vägledning som ska hjälpa bostadsföretag att ställa klimatkrav i byggprojekt.

– Syftet är att under­lätta för bostadsföretag att ställa klimat­krav, framförallt vid nyproduktion men även vid ombyggnation och renovering. Det här innebär att ambitiösa fastighetsägare nu har ett verktyg för att driva förändring vilket är ett viktigt steg i utvecklingen av en klimatneutral byggbransch, säger Anders Ejlertsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Byggandet står för en stor del av fastighetsbranschens klimatpåverkan. IVL har i tidigare studier visat att klimatpåverkan från att bygga ett modernt flerbostadshus kan vara lika stor som husets energiförbrukning under 50 år.

Från och med januari 2022 införs krav på klimatdeklarationer vid uppförandet av nya byggnader. Det är ett steg i rätt riktning för att minska klimatpåverkan från byggandet men för att få till snabbare förändringar behöver marknaden också gå före och ställa krav på klimatförbättrande åtgärder. En viktig del är att bostadsföretag nu kan ställa krav på en viss klimatprestanda vid upphandling.

– En hel bransch måste börja ställa en helt ny typ av krav. Då behövs kunskap, samt att kraven inte ska kosta för mycket eller ta för lång tid att genomföra. När våra trehundra företag går samman för gemensamma klimatkrav i nybyggen blir vi en kraft som kan driva utvecklingen och minska branschens klimatpåverkan, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Vägledningen är ett brett och praktiskt orienterat dokument som systematiskt går igenom det man som beställare, entreprenör, arkitekt eller konsult behöver veta kopplat till kravställning. Nio allmännyttiga bostadsbolag med pågående nybyggnadsprojekt från Malmö i söder till Sundsvall i norr har deltagit i projektet. De har upprättat klimatdeklarationer för sina byggprojekt med hjälp av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som IVL har tagit fram. Deras erfarenheter har sammanfattats i vägledningen, men också i anvisningarna för hur man gör LCA-beräkningar av byggprojekt med syfte att ge jämförbara beräkningar.

Ett annat mål med projektet har varit att bidra till utvecklingen av klimatkrav för grön finansiering vid nybyggnation. Kommuninvest, som genom gröna lån finansierar många energieffektiva bostadsprojekt inom allmännyttan, har utifrån vägledningen tagit fram konkreta anvisningar för livscykelberäkningar och livscykelbaserade krav i byggprocessen.

– För att få fart på den gröna omställningen av byggbranschen behöver även finansieringen bidra. Vi kommer att komplettera våra krav på låg energiförbrukning med klimatkrav som successivt skärps så att de alltid ligger före lagkraven. Från januari 2021 planerar vi för rena informationskrav där man antingen kan peka på livscykelinriktade klimatåtgärder i byggprojektet eller på att byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

För mer information, kontakta:
Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.ejlertsson@ivl.se, tel. 010-788 66 92
Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta, sofia.heintz@sverigesallmannytta.se, tel. 08-406 55 21
Björn Bergstrand, Kommuninvest, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se, tel. 070-886 94 76

Testpiloter i projektet har varit: Kopparstaden i Falun, Gotlandshem och Wisab på Gotland, Framtiden och Tuve Bygg i Göteborg, Helsingborgshem och Skanska i Helsingborg, LKF och Otto Magnusson i Lund, MKB och Peab i Malmö, Förvaltaren och Jägnefält Milton i Sundbyberg, Mitthem och NCC i Sundsvall, Eidar och Peab i Trollhättan.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev