1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-07] Regeringen utser IVL:s Åsa Stenmarck att utreda plastens miljöeffekter
Pressmeddelande | 2017-09-07

Regeringen utser IVL:s Åsa Stenmarck att utreda plastens miljöeffekter

​IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck har utsetts till särskild utredare med uppdrag att se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

– Det är ett spännande och angeläget uppdrag. Plast finns överallt i samhället och allt oftare i vår miljö och det medför många olika miljöeffekter. Det är bra att frågan har hamnat högt upp på agendan, säger Åsa Stenmarck.

Utredningen ska öka kunskapen om användning av plast och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning. I uppdraget ingår också att identifiera de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plast och mikroplast i hav och sjöar, samt att identifiera de miljöproblem som uppstår till följd av valet av råvara vid plasttillverkning.

Utredningen ska också utifrån detta föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar till att minska plastens negativa miljöeffekter. Uppdraget ska slutredovisas 1 oktober 2018.

Läs mer på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev