1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-25] Storsatsning på Smart City Sweden
Pressmeddelande | 2017-09-25

Storsatsning på Smart City Sweden

Regeringen presenterade i samband med budgetpropositionen 2018 en ökad satsning på Smart City Sweden. Investerings- och exportplattformen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet ska främja utveckling och export av svenska innovationer kopplade till hållbar stadsutveckling och byggande. 2018 satsas 25 miljoner kronor och för åren 2019 till 2021 avsätts 50 miljoner kronor per år.

– Det här ger Sverige möjlighet att profileras ytterligare på hållbarhetsområdet. Genom Smart City Sweden kommer goda exempel på hållbar stadsutveckling från hela landet att visas upp, vilket i sin tur kan leda till fler affärer på den internationella marknaden, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den nationella investerings- och exportplattformen Smart City Sweden invigdes i maj 2017 och har sedan dess tagit emot 900 besökare. Plattformen, som är en viktig del av regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer, har en visningslokal kombinerat med möteslokaler i den miljöprofilerade stadsdelen Hammarby sjöstad, men är i huvudsak digital och visar i exportsyfte upp svenska tekniska lösningar, kunnande, verksamheter och testbäddar för den smarta staden.

Hittills har Smart City Sweden främst arbetat med att belysa miljötekniska lösningar och lösningar kopplat till ekologiskt hållbar stadsutveckling. Regeringens satsning för 2018 och åren därefter ska bredda Smart City Swedens verksamhet så att flera dimensioner av smart och hållbar stadsutveckling visas upp i export- och investeringssyfte. Satsningen ska även säkerställa regionalt och lokalt deltagande genom att öka antalet fysiska demonstrationslokaler i landet.

– Sverige har ett stort kunnande inom hållbar stadsutveckling och det finns stor exportpotential i svenska lösningar och testbäddar för klimatsmart och hållbart stadsbyggande till exempel för dem med lägre inkomst, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en presskommentar i samband med att satsningen presenterades.

För mer information kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Marcus Lind, marcus.lind@ivl.se tel. 010-788 68 67

Smart City Sweden finansieras av regeringen och Energimyndigheten och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i nära samarbete med ASSET – Föreningen svensk miljöteknik, Swedish Cleantech, ElectriCITY Stockholm med flera.

www.smartcitysweden.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ gärna @smartcitysweden på sociala medier.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev