1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-29] Samarbete hjälper nyanlända akademiker till jobb inom vattensektorn
Pressmeddelande | 2017-09-29

Samarbete hjälper nyanlända akademiker till jobb inom vattensektorn

I ett nytt projekt samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet med Arbetsförmedlingen för att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända akademiker. Tanken är att ge ett 20-tal akademiker utbildning och praktik på företag inom vattenbranschen.

– Det finns ett stort behov av arbetskraft inom vattenbranschen. Akademiker från utlandet har bra kunskaper som vi hoppas kunna fånga upp i det här projektet. De har också stort kunnande om andra marknader, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att matcha lämpliga kandidater med företag och andra potentiella arbetsgivare hoppas man att människor med utländsk utbildning och erfarenhet snabbare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har tillsammans med IVL intervjuat och valt ut ett 20-tal lämpliga kandidater som under ett halvår kommer att utbildas under cirka tre-fyra veckor på IVL. Detta sker i tre olika perioder. Övrig tid får personerna göra praktik ute på företagen och prova på reella arbetssituationer.

Delar av utbildningen kommer också att utformas i samverkan med företagen som finns inom sektorer som kommunal dricksvatten- och avloppsvattenrening, industriell vattenrening, vattenreningsföretag, konsultföretag, myndigheter och inom forskning och utveckling. Efter genomförd utbildning och praktik är förhoppningen att personerna kan få anställning ute på företagen.

Den 12 oktober hålls ett informationsmöte för företag som är intresserade av att delta i projektet. Mötet hålls i Smart City Swedens lokaler i Stockholm, Hammarby Kaj 18, kl. 15-16:30. På mötet kommer projektet och villkoren för deltagande att presenteras. Det blir också presentation av kandidater och matchning med intresserade företag.

Vid frågor kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Rupali Deshmukh, rupali.deshmukh@ivl.se, tel. 010-788 65 56  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev