1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-12-09] Nytt projekt ska ge kunskap om metallens ursprung
Pressmeddelande | 2019-12-09

Nytt projekt ska ge kunskap om metallens ursprung

Snart ska det bli möjligt att med säkerhet veta vilket ursprung metallen i en produkt har. Ett nystartat projekt som branschorganisationen Svemin tagit initiativ till och som leds av IVL ska skapa ett system som ger bättre spårbarhet för metaller, så det blir möjligt att certifiera dem och visa deras ursprung. Flödet av två svenska metaller är i fokus: järn och koppar.

Behovet av metaller och mineral växer med ny teknik och med övergången till nya energiformer. Samtidigt ökar oron över gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och lokalsamhälle. Syftet med projektet TraceMet – Traceability for sustainable metals and minerals – är att bidra till en lösning på denna växande konflikt.

– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, säger Erik Lindblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet ska ta fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar och lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till färdiga elkablar. Genom att använda massbalansbokföring och en blockkedjedatabas ska projektet visa hur ett internationellt accepterat system för certifiering och spårbarhet kan utformas.

Frågan är högaktuell, allt fler producenter och konsumenter vill veta vilket ursprung metaller i produkter har, och det pågår just nu flera projekt parallellt i världen inom certifiering av metaller.

– Det visar på hur enormt stort tryck det är att komma framåt i den här frågan, vi ger varandra draghjälp. Men just det här projektet är såvitt vi vet det enda som involverar aktörer i hela värdekedjan, säger Maria Sunér Fleming, vd på gruvornas branschorganisation Svemin som är projektägare och initiativtagare till TraceMet.

Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat LKAB och Boliden. Men även nyckelaktörer som Volvo Group, Scania, Elektrokoppar och SSAB. Projektet pågår i drygt ett år och finansieras till stor del inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri, SIP STRIM. Det är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

Varför valde SIP STRIM att gå in med medel i TraceMet?

– Det är så viktigt att få ett fungerande spårbarhetssystem på plats så snart som möjligt. Svemins  förstudie  från våren 2019, som även den finansierades av SIP STRIM, visade att det kan gå att göra på det här sättet, att blockkedjor är en tänkbar väg framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör på SIP STRIM.

För mer information, kontakta:
Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet, erik.lindblom@ivl.se, tel. 010-788 65 71
Lars-Åke Lindahl, ordförande i TraceMets styrgrupp, lars-ake.lindahl@svemin.se, tel. 070-588 81 48
Jenny Greberg, programdirektör SIP STRIM, jenny.greberg@sipstrim.se, tel. 070-641 28 40

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev