1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-21] Ostron klassificerade med hjälp av artificiell intelligens
Pressmeddelande | 2020-04-21
En person som håller i ostron

Ostron klassificerade med hjälp av artificiell intelligens

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett bildidentifieringsprogram som kan särskilja yngel av de inhemska platta ostronen från de invasiva stillahavsostronen. Över 98 procent av bilderna klassificeras korrekt, visar projektets slutrapport.

– Vi behöver stärka det svenska vattenbruket, i synnerhet ostronsektorn, och möjligheten att kunna artbestämma ostron med hjälp av AI gör det lättare att få fram yngel av rätt art för havsbaserad odling, säger Åsa Strand, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Havsbaserad ostronodling fungerar genom att så kallade kollektorer – som ser ut ungefär som tallrikar – hängs ut i vattnet där ostronlarver fastnar och växer till sig till yngel. Efter en tid skördas ostronen från kollektorerna och läggs i undervattensburar där de får fortsätta växa. Men eftersom en majoritet av de yngel som numer finns i svenska vatten är Stillahavsostron kommer de flesta ostronen som skördas vara Stillahavsostron, som när de är små är svåra att skilja från de inhemska platta ostronen.

Rådande lagstiftning förbjuder odling av invasiva arter och därför måste ynglen från Stillahavsostron sorteras bort, och det är ett svårt och tidsödande manuellt arbete. Algoritmen som projektet har utvecklat kan genom bildbehandling och maskininlärning snabbt klassificera bilder av ostron som antingen Stillahavsostron eller europeiska platta ostron. Resultatet visar på en mycket stor potential. De allra flesta ostronen – 98,4 procent – klassificerades korrekt.

– För att nå fram till det långsiktiga målet, att konstruera en fysisk ostronsorterare, återstår fortfarande en del utveckling. Men även om resultaten är baserade på bilder tagna i en kontrollerad miljö så är slutsatsen från det här projektet att det är möjligt att klassificera ostron med hög säkerhet, säger Jens Wilhelmsson, utvecklingsingenjör på IVL.

Intresset är redan stort internationellt och tekniken kommer nu att testas på brasilianska ostronarter inom det transatlantiska forskningsprojektet AquaVitae. Projektet genomfördes med stöd från Jordbruksverket, Interreg-projektet MarGenII samt EU Horizon 2020-projektet AquaVitae.

Läs rapporten här. Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05
Jens Wilhemsson, jens.wilhelmsson@ivl.se, tel. 010-788 65 46

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev