1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-22] Centrum för industriell symbios planeras på Gotland
Pressmeddelande | 2020-04-22
Små stenhus

Centrum för industriell symbios planeras på Gotland

IVL ska tillsammans med föreningen Tillväxt Gotland undersöka förutsättningarna för att utveckla ett centrum för industriell symbios i närheten av Visby på Gotland. En kartläggning ska nu göras för att se vilka industriella samarbeten som är möjliga och hur de kan bidra till en fossilfri och cirkulär ekonomi på ön.

– Det här kommer att stärka industrier och samarbeten på Gotland. Befintliga företag får chans att växa och nya företag kan komma hit och utvecklas, säger Roger Hammarström, verksamhetsledare på Tillväxt Gotland.

Industriell symbios innebär att företag delar resurser, energi och utrustning med varandra som ett sätt att åstadkomma både ekonomiska och miljömässiga fördelar. I Sverige finns det flera exempel på hur närliggande industrier på ett smart sätt hushåller med sina resurser genom att avfall från en verksamhet kan bli en resurs för en annan.

Gotland ska nu kartlägga och analysera regionala styrkor och möjligheter för industriell symbios. Projektet ska utveckla möjliga synergier och utbyten som kan finnas mellan företag, industrier och stadsområden som ligger i närheten av den plats utanför Visby som är tänkt att vara centrum för industriell symbios.

– Det här är en unik möjlighet för oss forskare att vara med från början i utvecklingen av det här nätverket för industriell symbios. Vi kommer att identifiera och analysera olika utvecklingsvägar och samarbeten som gynnar Gotland och även utvärdera dem ur ett hållbarhetsperspektiv så att vi vet vilka miljömässiga, sociala- och ekonomiska effekter de skulle ha, säger Steve Harris, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gotland har påbörjat en övergång till ökad självförsörjning när det gäller energi och materialanvändning. Som en ö är det en idealisk testbädd. Den närhet som ön erbjuder, både geografiskt och socialt, kan också vara en fördel för att utveckla de samarbeten som behövs för industriell symbios. Det nya centrumet är tänkt att fungera som en central nod, där innovativa och kreativa samarbeten kan växa. Projektet kommer att samverka med Energicentrum Gotland som också håller på att utvecklas och som ska stötta Gotlands övergång till förnybar energi. Andra företag och aktörer som är intresserade av samarbete eller vill veta mer om projektet är välkomna att höra av sig.

– ­Med de gynnsamma förutsättningar och ambitiösa mål som Gotland har så tror vi att det finns många möjligheter till nya samarbeten och synergier som har stor potential att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Det här är ett viktigt steg för att främja industriell symbios i Sverige, säger Michael Martin, forskare vid IVL.

Projektet finansieras av Tillväxt Gotland och samfinansieras genom Stiftelsen IVL.

För mer information, kontakta:
Steve Harris, steve.harris@ivl.se, tel. 010-788 69 11
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81
Roger Hammarström, roger@tillvaxtgotland.se, tel. 070-562 22 22

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev