1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-01-26] Ny guide gör det lättare att bygga med återbrukat
Pressmeddelande | 2022-01-26
Wooden roof construction, photographed from below, blue sky above. Someone hammering in a nail in the wood.

Ny guide gör det lättare att bygga med återbrukat

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på. Guiden som riktar sig till privatpersoner omfattar ett 70-tal produkter och ger tips på hur man känner igen farliga material och hur man sorterar avfallet.

– Syftet med guiden är att öka kunskapen om byggprodukter och byggmaterial, så att den cirkulära användningen blir större, säger projektledaren Jurate Miliute-Plepiene på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Byggsektorn i Sverige genererar cirka tolv miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinningscentraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering.

– Guiden visar vad som går bra att återanvända och vad som innehåller potentiellt farliga ämnen och därför måste bli avfall så att vi får ett giftfritt kretslopp, säger Camilla Nilsson, rådgivare för bland annat återbruk på Avfall Sverige.

Varnar för farliga ämnen

Byggåterbruksguiden är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk.

Guiden omfattar ett 70-tal produkter – från fundament till taknock – och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet.

– Den ger en enkel och lättavläst utvärdering av byggvarorna och visar om de går att återanvända. Många gånger är tillverknings- eller monteringsår en viktig aspekt, eftersom farliga ämnen kan ha använts under vissa tidsperioder, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Guiden presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk.

Ladda ner guiden Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Jurate Miliute-Plepiene, jurate.miliute@ivl.se, tel. 010-788 67 20
Camilla Nilsson, camilla.nilsson@avfallsverige.se, tel. 040-35 66 26

Byggåterbruksguiden är inspirerad av en liknande dansk guide, Materieleatlas. Bakom den svenska guiden ligger en rapport från IVL, Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen Öppnas i nytt fönster., som ger en mer grundlig bakgrund till bedömningen av byggprodukterna. Arbetet är finansierat av Stiftelsen IVL och Avfall Sverige.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev