1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. uCARe - ett verktyg för att minska fordonsflottans utsläpp
Bilar som står parkerade och EU-logga

uCARe: Verktyg för att minska fordonsflottans utsläpp

Luftföroreningar är en av vår tids största miljöutmaningar. I Europa har trafik och transport stor inverkan på luftkvaliteten. uCARe är ett EU-projekt som syftar till att tillhandahålla användarriktade utsläppsminskningsåtgärder på den befintliga fordonsflottan.

Det övergripande målet med uCARe är att minska de totala förorenande utsläppen från den befintliga fordonsflottan genom att ge fordonets användare enkla och effektiva verktyg för att minska sina individuella utsläpp och att stödja intressenter med intresse för lokal luftkvalitet vid val av åtgärdsstrategier som leder till önskat användarbeteende.

uCARe fokuserar på enkla och effektiva reduktionsåtgärder som en användare/bilist kan implementera. På detta sätt ger uCARe ett verktyg utöver teknik och politik för att minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan. Dessutom tillhandahåller uCARe en verktygssats för intressenter, t.ex. kommuner, för att enkelt kunna bedöma transportens nuvarande påverkan på luftkvaliteten och utveckla åtgärdsstrategier för att minska denna inverkan.

Hittills har expertis om förorenande utsläpp i Europa huvudsakligen använts för att ge råd till politiker om begränsad effektivitet av ny lagstiftning och hur man minskar trafiken och dess förorenande utsläpp. Åtgärdsmetoderna inkluderar sällan användarnas perspektiv för befintlig fordonsflotta. Därför möjliggör uCARe ett nästa väsentligt steg genom att tillhandahålla användarriktade utsläppsminskningsåtgärder på befintliga fordon.

Projektet leds av TNO och har totalt 13 partners. Projektet har tilldelats 30 MSEK av Europeiska kommissionen varav IVL Svenska miljöinstitutet har tilldelats cirka 1 MSEK.

Projektfakta

  • uCARe
  • Budget: 1 MSEK av totalt 30 MSEK
  • Finansiär: Europeiska kommissionen, projektnummer 814 966
  • Period: 2019 - 2022