1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-04-26] Nya bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall på tomten
Analys och kommentarer | 2024-04-26
Trädgårdsavfall, en rishög, ligger vid en grusgång

Foto: Andrea Hallencreutz/IVL

Nya bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall på tomten

Sedan årsskiftet gäller nya bestämmelser för hanteringen av trädgårdsavfall. Bara i undantagsfall ska det vara tillåtet att elda kvistar och grenar, istället ska trädgårdsavfall komposteras eller återvinnas. Medialt har det varit mycket uppmärksamhet kring den osäkerhet som förbudet har skapat, då landets kommuner gör olika tolkningar av de nya avfallsreglerna. Men vad är egentligen miljöfördelarna med att sluta elda trädgårdsavfall?

Ingrid Mawdsley, luftexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, menar att även om eldning av trädgårdsavfall kan anses ha begränsad klimatpåverkan, då det framförallt handlar om biogena koldioxidutsläpp, innebär det lokal påverkan på luftkvaliteten när det eldas.

– Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen kan vara höga vid trädgårdseldning jämfört med annan förbränning eftersom den här typen av öppen eldning ofta innebär ofullständig förbränning. I sådana förhållanden kan det bildas höga halter av luftföroreningar såsom sot, partiklar och andra organiska föroreningar som har miljö- och hälsoskadande effekter. Det finns dessutom ingen rening av röken som det ofta gör vid förbränningsanläggningar. Eftersom eldningen ofta sker i bostadsområden ökar risken för att närboende utsätts för höga halter av luftföroreningar, säger hon.

De totala utsläppen av luftföroreningar från eldning av trädgårdsavfall uppskattas vara små sett till Sveriges totala utsläpp. Den största betydelsen för luftkvaliteten av att enskilda hushåll slutar elda trädgårdsavfall är därmed att man undviker de lokala utsläppen av hälsofarliga ämnen.

De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. Förbudet kontrolleras av kommunerna och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag.

För att kommunerna ska kunna ge undantag från det nya förbudet krävs att fördelarna med att elda ska överväga av miljöskäl. Det kan handla om att det är långt till återvinningen och att det blir en miljövinst att inte transportera avfallet.

Det gäller för valborgsmässoeldarna

Enligt Naturvårdsverket innebär de nya bestämmelserna att man inte heller får elda en majbrasa hemma utan tillstånd från kommunen. Dispens går att sökas hos kommunen och gäller för en särskild tid och plats. Kommunen kan också ha andra bestämmelser om vad som krävs för att anordna en majbrasa, därför ska privatpersoner och verksamheter alltid vända sig till sin kommun. Lär mer på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om IVL:s arbete inom luftområdet. Öppnas i nytt fönster.

Vad räknas som trädgårds- eller parkavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte av bestämmelserna.

Fler frågor och svar om bioavfall finns på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på våra nyhetsbrev