1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-10-28] Så ska kapitalförvaltare tänka om plast – ny rapport ger rekommendationer för hållbara investeringar
Nyhet | 2019-10-28

Så ska kapitalförvaltare tänka om plast – ny rapport ger rekommendationer för hållbara investeringar

Plastföretag som inte har en strategi för hur de ska bryta sitt fossilberoende kan vara en risk för investerare. Ställ därför krav och frågor om hur företagets plast är producerad, designad, förpackad och hur den kan återvinnas. Så lyder några av rekommendationerna i en ny rapport från Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet som riktar sig till kapitalförvaltare och investerare som vill göra hållbara investeringar.

– Plastproduktion är otroligt komplex och svår att förstå eftersom den involverar så många olika sektorer och företag. Samtidigt finns det ett stort behov av investeringar inom området, säger Fredric Bauer, forskare vid Miljö- och energisystem vid LTH, Lunds universitet, och en av författarna till rapporten.

Rapporten är gjord på uppdrag av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och är den första som gjorts med syftet att ge kunskap och verktyg för att stödja hållbara investeringar. Den innehåller forskningsbaserad information för kapitalförvaltare och investerare som vill investera i företag som producerar eller använder mycket plast i sin verksamhet.

Rapporten är uppdelad i olika delar: globala trender inom plastpolitik, policyer som påverkar plastsektorn på EU-nivå och nordisk nivå, och sektorer som blir påverkade av nya lagar som till exempel EU:s direktiv om att förbjuda engångsartiklar av plast. Den beskriver också tekniska möjligheter som handlar om alternativa sätt att producera plast, till exempel genom att använda biobaserade råvaror, och kemisk återvinning, där plasten bryts ner till molekyler som sätts ihop till ny plast.

Enligt rapportförfattarna har den finansiella sektorn stora möjligheter att påverka utvecklingen, till exempel genom att ställa krav och frågor till företagen om hur plasten är producerad, designad, förpackad och hur den kan återvinnas. Men det krävs också fler politiska beslut för att få till stånd de förändringar som behövs för att göra plastanvändningen mer hållbar. Speciellt tre utmaningar måste lösas: det stora beroendet av fossila råvaror, dålig avfallshantering samt låg återvinningsgrad.

– Vi behöver investeringar inom många olika sektorer. Det kan handla om kompetens, teknik, upphandling och så vidare. Kapitalförvaltare själva kan inte skapa ett tillräckligt tryck för att driva på en förändring, säger Tobias Nielsen vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner rapporten Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Tobias Nielsen, tobias.nielsen@ivl.se, tel. 010-788 65 29

Rapporten är ett samarbete mellan det Mistrafinansierade forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways, och Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev