1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-09-15] EU-projekt visar hur flexibilitet från fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet
Nyhet | 2022-09-15
Stadsbild över Göteborg

EU-projekt visar hur flexibilitet från fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet

Omställningen av energisektorn ökar behovet av olika flexibilitetstjänster för att kunna upprätthålla balans mellan energianvändning och energiproduktion. EU-projektet Flexi-Sync har undersökt hur den flexibilitet som finns i fjärrvärmenät kan optimeras och skapa värde för energisystemet.

– I fjärrvärmesystem finns en stor potential för att leverera kostnadseffektiv flexibilitet, exempelvis med hjälp av olika typer av värmelager, värmepumpar, kraftvärmeanläggningar och efterfrågestyrning av värmekunder. Utnyttjas denna flexibilitetspotential på ett optimalt sätt kan fjärrvärmesystemen ges goda möjligheter att stabilisera även elsystemet, säger Anna Nilsson på IVL Svenska Miljöinstitutet som koordinerar Flexi-Sync.

Genom att modellera värmesektorn i Eskilstuna till och med år 2050 har IVL visat hur olika former av flexibilitet kan ha en framtida roll i stadens energisystem.

– Värmeförsörjningen i staden kommer i framtiden troligtvis att domineras av stora värmepumpar som är anslutna till fjärrvärmenätet – förutsatt att elpriset sjunker genom tillförsel av mer förnyelsebar el, säger forskaren Dmytro Romanchenko på IVL.

– Enligt våra modelleringar skulle storskaliga värmelager kunna minska systemkostnaden för att förse staden med värme med motsvarande runt fyra miljoner euro under en 30-årsperiod. Därtill kan det bidra till att minska användningen av exempelvis dyra topplastpannor, som idag ofta är fossileldade.

Hur tar man då tillvara på den flexibilitet som finns i fjärrvärmenäten? I projektet har deltagarna utvecklat en tjänst för att optimera användningen av flexibilitet från både fjärrvärmenät och från fastighetskunder. Tjänsten bygger på plattformar som tidigare utvecklats av företagen Utilifeed och NODA Intelligent Systems. Under uppvärmningssäsongen 2021–2022 har den nya tjänsten testats i fjärrvärmenät och fastigheter i bland annat Borås, Eskilstuna och Mölndal. Resultaten presenterades på en konferens som Flexi-Sync arrangerade i september och i projektets slutrapport. Pdf, 4.7 MB.

För mer information, kontakta:
Anna Nilsson, anna.nilsson@ivl.se, tel. 010-788 65 28

Om Flexi-Sync

Flexi-Sync är ett ERA-Net SES-finansierat projekt som samlar 16 organisationer i fyra EU-länder: Österrike, Tyskland, Spanien och Sverige. Sex fjärrvärmenät deltar som piloter, tre av dessa finns i Sverige: Borås, Eskilstuna och Mölndal. Besök projektets hemsida för mer information: flexisync.eu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev