Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  IVL hjälper en av världens största massafabriker att beräkna växthusgasutsläpp
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat metoder för att beräkna de totala utsläppen av växthusgaser i samband med produktionen vid en av världens största pappersmassafabriker i Indonesien. Metoderna baseras på ISO-standarder och Europeiska massa- och pappersindustrins (CEPI) egen handbok för Carbon Footprints. Beräkningarna inkluderar även upptag och avgång av koldioxid från den mark som utnyttjas i samband med plantager för produktion av vedråvara.
 • | nyhet
  Stort intresse för konferensen Tillståndet i miljön
  Med mer än 2 månader kvar till den 8 maj strömmar anmälningarna in till årets upplaga av konferensen Tillståndet i miljön. I dagsläget är det över 100 personer anmälda från en rad olika organisationer. Nu kan du få en närmare inblick i vilka som kommer att närvara.
 • | nyhet
  Fosforjämvikten i Östersjön förskjuten - ökad risk för algblomning
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en inventering av hur mycket fosfor som finns lagrat på Östersjöns bottnar. Studien är den första i sitt slag som kvantitativt försöker uppskatta mängden rörlig fosfor i bottnarna genom analyser av sedimentkärnor. Resultaten visar att det generellt finns små mängder fosfor bundet till sedimenten. När mängden fosfor i bottnarna är låg finns desto mer i vattenmassan, vilket i sin tur ökar risken för algblomning.
 • | pressmeddelande
  Fullskaligt pilotprojekt ska återvinna fosfor ur alger på stränder
  Nu kör IVL Svenska Miljöinstitutet i gång ett fullskaligt pilotprojekt i Trelleborg för fosforåtervinning ur alger som sköljts upp på land. Projektet kommer att utveckla en teknisk lösning för fosforåtervinning av kadmiumkontaminerat organiskt avfall. Effekten av den förbättrade fosforåtervinningen ökar även chanserna att använda algerna till biogasframställning.
 • | nyhet
  Vetenskaplig artikel från IVL uppmärksammas av EU-kommissionen
  Den vetenskapliga artikeln "Reduced European emissions of S and N - Effects on air concentrations, deposition and soil water chemistry in Swedish forests" har uppmärksammats av EU-kommissionens nyhetstjänst för beslutsfattare inom miljöområdet. Artikeln är skriven av IVL-medarbetare och baseras på resultat från 20 års mätningar inom Krondroppsnätet.
 • | nyhet
  IVL:s vd i Japan för att prata om energieffektivt samhällsbyggande
  Vd Tord Svedberg är i Japan med en näringslivsdelegation för att presentera hur Sverige arbetar med energieffektivisering och vilka projekt IVL Svenska Miljöinstitutet har på området. Presentationen sker den 9 februari på ett SymbioCity-seminarium på svenska ambassaden i Tokyo i samband med handelsminister Ewa Björlings officiella besök i landet.
 • | nyhet
  Samhällskostnad på en miljard kronor vid oljeolycka utanför Sveriges sydkust
  En fartygsolycka utanför Skånes eller Blekinges kust med efterföljande oljeutsläpp skulle kosta samhället omkring en till två miljarder kronor. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge och EU-projektet Baltic Master II. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.
 • | nyhet
  Kommentar: Orimligt att kunna följa nya föreslagna gränsvärden för PFOS
  I tisdags (31/1) kom äntligen EU-kommissionens förslag till nya gränsvärden för det bioackumulerande miljögiftet PFOS (perfluoroktansulfonat) i vatten. De nya föreslagna gränsvärdena ligger på 0,65 ng/l för sötvatten och 0,13 ng/l för havsvatten. Karin Norström vid IVL Svenska Miljöinstitutet anser att värdena är så låga att de blir svåra att efterfölja, eftersom de ligger under bakgrundsnivån i Sverige.
Nyhetsarkiv
Återställ